Älgtrakt, 2011. Gips, ben, tänder. Längd 50 cm.

+
–

BERIT LINDFELDT