Fasad i tegel, 1993. Matematiskt centrum, CTH, Göteborg. Statens konstråd.

BERIT LINDFELDT