item25

Konsthall Norra Kvarken 2015
Höganäs Museum 2016
Galleri 1, Göteborg 2017
Konstakademiens salar,
Stockholm (Insidor och Utkanter) 2020

Samlingsutställningar i urval
Malmö Konsthall 1975
Skövde Konsthall 1976, 1981
Lunds konsthall 1976
Borås Konstmuseum 1980
Kulturhuset, Stockholm 1986
Sveagalleriet, Stockholm 1986
Skellefteå kommun, 1988, 1998
Kunstlerzentrum, Lübeck 1988
Nikolajkirke, Köpenhamn 1989
Konsthallen, Göteborg 1991
Liljevalchs konsthall 1996
Stenasalen,
Göteborgs konstmuseum 2001
Malmö konsthall 1975 (”Kvinnfolk”)
Skövde konsthall 1976 och 1981
Lunds konsthall 1976 (”Vårt arbete”)
Borås museum 1980
Kulturhuset, Stockholm1986 (”Skulptur”)
Sveagalleriet, Stockholm1986
Trädgårdsföreningen, Göteborg 1986, -89 och -95
Skulptörförbundet, Galleri Terséus, Stockholm 1987
Skellefteå kommun, 1988 och 1998 (”Skulptursommar”)
Kunstlerzentrum, Lubeck 1988
Nikolajkirke, Köpenhamn 1989

Född 1946 i Stockholm,
bosatt i Göteborg.

Utbildning 
Konstindustriskolan 1966-71  
Valands konstskola 1972-77

Separatutställningar i urval
Galleri Händer, Stockholm 1978
Galleri 54, Göteborg 1981
Galleri 1, Göteborg 1987
Flaménska galleriet, Borås 1990
Galerie Ahlner, Stockholm 1992
Galleri FGK, Visby 1993
Galleri 1, Göteborg 1995
Galerie Ahlner, Stockholm 1996
Galleri 1, Göteborg 1997
Nýlistasafnið, The Living Art Museum,
Reykjavik 1997
Bror Hjorths hus, Uppsala 2000
Wågermanska Konsthallen,
Skärhamn 2001
Galleri 1, Göteborg 2001
Gerlesborgsskolan, Bohuslän 2002
Galerie Ahlner, Stockholm 2002
Norrtälje konsthall 2006
Galleri 1, Göteborg 2007
Krognoshuset, Lund 2007
StartArt, Reykjavík 2008
Galleri 1, Göteborg 2011
Mjellby Konstmuseum, Halmstad 2012
Trondheim Kunstmuseum 2013
Teatergalleriet, Kalmar 2013
Liljevalchs konsthall, Stockholm 2014

Konsthallen, Göteborg 1991 (”Odd”)
Konst på Höglandet, Eksjö, Tranås, Vetlanda 1994
Liljevalchs konsthall 1996 (”Alone together”)
Galleri Bäckalyckan, Jönköping 1997 (med Harpa Arnadottir)
Bukowskis sommarutställning, Stockholm 1998
Uppsala Botaniska trädgård 1999
Stenasalen, Göteborgs konstmuseum 2001
Saltarvets konsthall, Fiskebäckskil 2002 (”Grace Nordic”)
Museo de la Ciudad, Querétaro, Mexico 2004 (”Imágenes de Suecia”)
Vikingsberg, Helsingborg 2004
(”37,3 grader C”)
Riksutställningar (”Konstfeminism”), Dunkers Kulturhus, Liljevalchs, Hälsinglands museum, Göteborgs konstmuseum 2003-05
Växjö Konsthall (tillsammans med Roger Svensson) 2008
Saltarvet, Fiskebäckskil 2011
(Samling Saltarvet 10 år)
Strandverket, Marstrand 2014
Borås Konstmuseum 2015 (”Sett Sått Sitt”)
Värmlands Museum 2016 (”Sett Sått Sitt”)
Galärvarsparken Stockholm (Liljevalchs) 2016 (”Döden- en utställning om livet”)
Bonniers Konsthall, Stockholm 2020 (Sorgearbete)

BERIT LINDFELDT  

DEL I
item12