item25

Trondheim Kunstmuseum 2013
Teatergalleriet, Kalmar 2013
Liljevalchs konsthall, Stockholm 2014
Konsthall Norra Kvarken 2015
Höganäs Museum 2016
Galleri 1, Göteborg 2017
Insidor och Utkanter, Konstakademiens salar, Stockholm 2020
Barmark, Elastic Rural, Jädraås, Gävleborg 2021
Moderna museet, MMV:s skulpturpris 2021

Samlingsutställningar i urval
Malmö Konsthall 1975
Skövde Konsthall 1976, 1981
Lunds konsthall 1976
Borås Konstmuseum 1980
Kulturhuset, Stockholm 1986
Sveagalleriet, Stockholm 1986
Skellefteå kommun 1988, 1998
Kunstlerzentrum, Lübeck 1988
Nikolajkirke, Köpenhamn 1989
Konsthallen, Göteborg 1991
Liljevalchs konsthall 1996
Stenasalen, Göteborgs konstmuseum 2001
Saltarvet, Fiskebäckskil 2002, 2011
Museo de la Ciudad, Querétaro, Mexico 2004
Riksutställningar, Konstfeminism 2005-07
Växjö Konsthall tillsammans
med Roger Svensson 2008
Borås Konstmuseum 2015
Värmlands museum 2016

Född 1946 i Stockholm,
bosatt i Göteborg.

Utbildning 
Konstindustriskolan 1966-71  
Valands konstskola 1972-77

Separatutställningar i urval
Galleri Händer, Stockholm 1978
Galleri 54, Göteborg 1981
Galleri 1, Göteborg 1987
Flaménska galleriet, Borås 1990
Galerie Ahlner, Stockholm 1992
Galleri FGK, Visby 1993
Galleri 1, Göteborg 1995
Galerie Ahlner, Stockholm 1996
Galleri 1, Göteborg 1997
Nýlistasafnið, The Living Art Museum,
Reykjavik 1997
Bror Hjorths hus, Uppsala 2000
Wågermanska Konsthallen,
Skärhamn 2001
Galleri 1, Göteborg 2001
Gerlesborgsskolan, Bohuslän 2002
Galerie Ahlner, Stockholm 2002
Norrtälje konsthall 2006
Galleri 1, Göteborg 2007
Krognoshuset, Lund 2007
StartArt, Reykjavík 2008
Galleri 1, Göteborg 2011
Mjellby Konstmuseum, Halmstad 2012

Döden, en utställning om livet. Liljevalchs, Galärvarsparken, Stockholm 2016
Sorgearbete, Bonniers Konsthall,
Stockholm 2020
Platsens minne, Galleri Verkligheten,
Umeå 2021
Heat/Energy, Kummelholmen, Stockholm 2021
Ett hem, Thielska Galleriet, Stocholm 2022
Materia och minne, Galleri Hammarén, Göteborg 2022

Offentliga arbeten
Statens konstråd 
Stockholms konstråd
Göteborgs kommun 
Borås kommun
Uddevalla kommun
Åmåls kommun  
Skellefteå kommun
Vallentuna kommun
Vimmerby kommun
Eslövs kommun
Göteborgs och Bohusläns landsting
Kopparbergs läns landsting
Vägverket Väst
Volvo 3 P
bostadsföretag m fl

DEL I
item13

BERIT LINDFELDT