Fasad i tegel, 1993. Matematiskt centrum, CTH, Göteborg. Statens konstråd.

BERIT LINDFELDT  

item3b
item6
item7
item9
item10